o Nás

Keď sa potrebujete spoľahnúť

 

Našim cieľom je podpora malým firmám a živnostníkom, ktorí sa veľakrát nemôžu dostatočne venovať svojim živnostiam a podnikaniu pre potrebnú administratívu. Zabezpečujeme administratívny komfort pre našich klientov v rozmanitosti ponúkaných služieb úzko súvisiacich s podnikaním.
Predovšetkým ponúkame vedenie komplexného jednoduchého, ale aj podvojného účtovníctva, spojeného s konzultáciami a službami súvisiacimi s účtovníctvom. Ponuku však rozširujeme aj o ďalšie doplnkové služby, ktoré získa každý náš klient podľa vlastného výberu a požiadaviek. Popri vedení účtovníctva pripravíme marketingovú podporu pre Vaše podnikanie. Zabezpečíme právne poradenstvo a podporu v prípade potreby.
Vieme pripraviť ponuku presne podľa Vašich potrieb a Vášho podnikania. Firma je poistená voči škodám spôsobeným pri výkone prác.

„Spokojný klient je naším cieľom.“